குறும்செய்திகள்

Tag : குழந்தை உணவு

இன்றைய செய்திகள் சிறுவர் பகுதி

குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக தரக்கூடாத உணவுகள் எவையென தெரியுமா..?

Tharshi
உடல்நலத்தைக் காக்கவும் குழந்தைகளை ஆரோக்கியமாக வளர்த்து எடுப்பதில் கொஞ்சம் அவர்களுக்காக நேரத்தை செலவழிப்பது என்பது மிகவும் அவசியம். அந்தவகையில், குழந்தைகளுக்கு சில உணவுகளைத் தர கூடாது எனப் பட்டியல் இருக்கிறது. குழந்தைகள் விருப்பப்பட்டு கேட்டால்