குறும்செய்திகள்

Tag : Baby Crying Reasons

இன்றைய செய்திகள் சிறுவர் பகுதி

பசியையும் தாண்டி குழந்தை அழுவதற்கான காரணங்கள்..!

Tharshi
குழந்தை பசிக்காகத்தான் அழுகிறது என்ற தாய்மாரின் கணிப்பு பெரும்பாலும் உண்மைதான் என்றாலும், பசியையும் தாண்டிப் பல காரணங்களால் குழந்தை அழக்கூடும். ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தை அதிகமாக அழும்போது, அது எதற்காக அழுகிறது, என்ன