குறும்செய்திகள்

Tag : Gold Jewelry

பெண்களுக்காக

அனைத்து வகையான தங்க நகைகளையும் பராமரிக்கும் வழிமுறைகள்..!

Tharshi
ஒரு நகையுடன் மற்றொரு நகையை சேர்த்து வைக்கக் கூடாது. முத்து நகைகளை மற்ற நகைகளுடன் அணிவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். தங்கம், வைரம், வைடூரியம், முத்து, பவளம் என எந்த நகைகளாக இருந்தாலும் அவற்றை உரிய