குறும்செய்திகள்

Tag : Governor Yi Gang

இன்றைய செய்திகள் வணிக செய்திகள்

இலங்கை கடன் நிலையான தன்மையை அடைவது முக்கியம் : சீன மக்கள் வங்கி (PBoC) ஆளுநர் யி கேங்..!

Tharshi
உலகளாவிய கடன் நெருக்கடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு கடன் வழங்குநர்களிடையே சர்வதேச ஒத்துழைப்பு அவசியம் எனவும், கடன் நிலையான தன்மையை அடைவது இலங்கைக்கு முக்கியமானது என்றும் சீன மக்கள் வங்கி (PBoC) ஆளுநர் யி கேங்