குறும்செய்திகள்

Tag : Insomnia

இன்றைய செய்திகள் பெண்களுக்காக

பெண்கள் தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று தெரியுமா..!

Tharshi
ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிக தூக்கம் தேவைப்படுகின்றது என்பது உண்மைதான். அதற்கான காரணங்களையும் அந்த ஆய்வுகள் விவரித்துள்ளன. (ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இயற்கை படைப்பின் வித்தியாசங்களை நாம் அறிவோம்). ஆனால் ஆண், பெண் தூக்கம் முறையிலும்