குறும்செய்திகள்

Tag : Provincial Council election 2021

இன்றைய செய்திகள் இலங்கை செய்திகள்

மாகாண சபைத் தேர்தல் விரைவில்..!

Tharshi
மாகாண சபைத் தேர்தலை விரைவில் எப்போது நடத்துவது குறித்து அரசாங்கத்தின் கவனம் திரும்பியுள்ளது. அதற்கிணங்க, குறித்த தேர்தலை நடத்துவது பற்றி சட்டரீதியிலாக உள்ள பிரச்சினைகள் மற்றும் குறைபாடுகள், வழிகள் பற்றி நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவின் தலைவரான