குறும்செய்திகள்

Tag : Risk of Stroke

இன்றைய செய்திகள் மருத்துவம்

பக்கவாதத்திற்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள்..!

Tharshi
ஸ்ட்ரோக்கின் அறிகுறிகள் தெரிந்த உடன் முதல் 3 முதல் 4.5 மணி நேரத்திற்குள் சிகிச்சை அளித்தால் பூரண குணம் அடைய முடியும். நினைவிருக்கட்டும் 3 முதல் 4.5 மணி நேரத்திற்குள் சிகிச்சையை தொடங்க வேண்டும்.