குறும்செய்திகள்

Tag : Sri Lanka Thriposha Ltd

இன்றைய செய்திகள் இலங்கை செய்திகள்

திரிபோஷாவில் இரசாயன தாக்கம் குறித்து வெளியிடப்பட்ட தகவல்..!

Tharshi
நாட்டில் விநியோகிக்கப்படும் திரிபோஷா தயாரிப்புக்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை விட அஃப்லாடாக்சின் இரசாயனம் இல்லை என, இலங்கை திரிபோஷா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. அத்துடன், திரிபோஷாவின் தரம் குறித்து எவ்வித சந்தேகமும் வேண்டாம் எனவும் திரிபோஷா உட்கொள்வது