குறும்செய்திகள்

Tag : Tamil Language Ignored

இன்றைய செய்திகள் இலங்கை செய்திகள் சிறப்பு செய்திகள்

இலங்கையில் புறக்கணிக்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ அரசு மொழி..!

Tharshi
இலங்கையில் சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகியவை அதிகாரப்பூர்வ அரசு மொழியாக உள்ளன. ஆனால், சமீப காலமாக தமிழ் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, இலங்கையில் எந்தவொரு அறிவிப்பு பலகையாக இருந்தாலும் அதில் தமிழிலும் இடம் பெற்று