குறும்செய்திகள்

Tag : Women Life Style

இன்றைய செய்திகள் பெண்களுக்காக

வீட்டிலேயே பாதங்களுக்கு பெடிக்யூர் செய்வது எப்படி..!

Tharshi
வாரத்திற்கு ஒரு முறை பாதத்தை சுத்தம் செய்யும் செயலான பெடிக்யூரை செய்து வந்தால், பாதங்களில் உள்ள அழுக்குகள் சேர்வது மற்றும் தொற்றுகள் ஏற்படுவது போன்றவை தடுக்கப்படும். நம் வீட்டிலேயே பாதங்களை சுத்தம் செய்யும் முறையைப்