குறும்செய்திகள்

Category : வணிக செய்திகள்

இன்றைய செய்திகள் வணிக செய்திகள்

இலங்கை கடன் நிலையான தன்மையை அடைவது முக்கியம் : சீன மக்கள் வங்கி (PBoC) ஆளுநர் யி கேங்..!

Tharshi
உலகளாவிய கடன் நெருக்கடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு கடன் வழங்குநர்களிடையே சர்வதேச ஒத்துழைப்பு அவசியம் எனவும், கடன் நிலையான தன்மையை அடைவது இலங்கைக்கு முக்கியமானது என்றும் சீன மக்கள் வங்கி (PBoC) ஆளுநர் யி கேங்
இன்றைய செய்திகள் வணிக செய்திகள்

புதிய சாதனை படைத்த கொழும்பு பங்கு பரிவர்த்தனை..!

Tharshi
அனைத்து பங்கு விலைச்சுட்டெண் இன்று (04) கொழும்பு பங்கு பரிவர்த்தனை வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. அதாவது, அதன் உயர்ந்த மதிப்பை இன்று பதிவு செய்துள்ளது. இன்றைய வர்த்தக முடிவில், அனைத்து பங்கு விலைச்