குறும்செய்திகள்

Tag : Eclipse

இன்றைய செய்திகள் உலக செய்திகள்

2021 இன் முதல் கங்கண சூரிய கிரகணம் : கனடா – ரஷ்யா நாடுகளில் முழுமையாக தெரிந்தது..!

Tharshi
2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் கங்கண சூரிய கிரகணம் கனடா, ரஷ்யா, கிரீன்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் முழுமையாக தெரிந்தது. சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்து 15 நாட்களில் சூரிய கிரகணம் நிகழும். அதன்படி இந்த ஆண்டின்