குறும்செய்திகள்

Tag : Indian Ocean

இன்றைய செய்திகள் உலக செய்திகள் சிறப்பு செய்திகள்

நீங்கியது ஆபத்து : இந்திய பெருங்கடலில் விழுந்த சீன ராக்கெட்டின் பாகம்..!

Tharshi
கடந்த மாதம் 29 ஆம் திகதி அனுப்பப்பட்ட லாங் மார்ச்-5பி ராக்கெட்டின் பெரும்பாலான பாகங்கள் எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் என்றும், எஞ்சிய பாகம் கடலில் விழும் என்றும் சீனா கூறியிருந்தது. விண்வெளி நிலையத்தை கட்டமைக்கும் முயற்சியில்