குறும்செய்திகள்

Tag : SPC of Srilanka

இன்றைய செய்திகள் இலங்கை செய்திகள்

கொவிட் 3 வது மருந்தளவாக (DOSE) பைசர் வழங்க திட்டம்..!

Tharshi
கொவிட் தடுப்பூசியின் மூன்றாவது மருந்தளவாக (DOSE) பைசர் தடுப்பூசியை செலுத்துவதற்காக 14 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் கோரப்பட்டுள்ளது எனவும், இந்த தடுப்பூசிகளுக்காக ஒரு தொகை பணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுதாபனத்தின் தலைவர் விசேட வைத்தியர்