குறும்செய்திகள்

Tag : Ladies Special

இன்றைய செய்திகள் பெண்களுக்காக

புது வருடத்தில் பெண்கள் எடுக்க வேண்டிய நிதி சார்ந்த நடவடிக்கைகள்..!

Tharshi
புது ஆண்டில் நிதி சார்ந்து நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வருமானம் வரக்கூடிய வழிகளை விரிவாக்கி, வளங்களை பெருக்கி, தடைகளை ஆராய்ந்து நீக்குபவர்களிடம்தான் செல்வம் பெருகும். அந்த வகையில் உங்கள்
பெண்களுக்காக

அனைத்து வகையான தங்க நகைகளையும் பராமரிக்கும் வழிமுறைகள்..!

Tharshi
ஒரு நகையுடன் மற்றொரு நகையை சேர்த்து வைக்கக் கூடாது. முத்து நகைகளை மற்ற நகைகளுடன் அணிவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். தங்கம், வைரம், வைடூரியம், முத்து, பவளம் என எந்த நகைகளாக இருந்தாலும் அவற்றை உரிய